Warpy

Pouze pro vip – 1x warp.

/warp help – zobrazí menu pluginu
/warp info <jméno warpu> – zobrazí informace o warpu
/warp <jméno warpu> – portne vás k warpu
/warp create <jméno warpu> – vytvoří nový veřejný warp na místě, kde stojíte
/warp pcreate <jméno warpu> – vytvoří nový soukromý warp na místě, kde stojíte
/warp delete <jméno warpu> – vymaže warp
/warp welcome <jméno warpu> – změní uvítací zprávu při použití warpu
/warp list <číslo stránky> – podrobný seznam všech warpů, ke kterým máte přístup
/warp list – jednoduchý seznam všech warpů, ke kterým máte přístup

Komentáře nejsou povolené.