Residence

Na serveru si můžete ochránit své stavby/území residencí. Cena za jeden block 0,1 CM. Každý hráč má možnost mít 5x resku o velikosti 500x500x256 blocků. Hráči se zakoupeným Vip až 10x residenci 500x500x256. Území budoucí residence vyznačujeme dřevěnou motykou a to takto:

Residence

Označíme si místo budoucí residence a napíšeme  /res create (jméno resky)

Pokud jsme resku zadali správně a bez chyby,chat nám vypíše tohle:

Residence

 Nyní máme svoji residenci.V ní si můžeme nastavovat určitá povolení (flagy) na určité věci,ale i hráče.

Příkaz: /res set <jmenoresidence> <flag> true/false

Seznam flagů:

 • move– Pohyb hráčů

 • build– stavění a boření

 • use– používání předmětů (dveře, páky …)

 • container– používání beden

 • monsters– spawnování mobů

 • flow– pohyb tekutin (voda, láva)

 • piston– fungování pistonů (redstonové obvody)

 • ignite– zapálení objektů

 • tp– vytvoření teleportu

 • subzone – vytváření sub-resek

 • explosions– výbuchy TNT

Seznam příkazů :

/res create – vytvoří residenci
/res select vert – prodlouží výběr uzemí do nejnižšího a nejvyššího možného bodu
/res select sky – prodlouží výběr co nejvýše
/res select bedrock – prodlouží výběr co nejníže
/res set <jmenoresidence> <flag> true/false/remove – nastaví, vlastnosti, povolení residence
/res pset <jmenoresidence> <jmenohrace> <flag> true/false/remove – povolí hráči editovat, chodit atd… do dané residence
/res remove <jmenoresidence> – příkaz pro vymazání residence
/res confirm – potvrzení vymazání residence
/res info <jmenoresidence> – zobrazí informace o dané residenci
/res tp <jmenoresidence> – portne k residenci
/res tpset – uvede bod, kam se hráči budou k residenci portovat
/res message <jmenoresidence> enter/leave <textzpravy> – nastavení zpráv, když někdo vejde do residence (enter) nebo kdyz nekdo odejde (leave)
/res subzone <jmenosubzony> – tímto příkazem vytvoříte subzonu (její jméno bude vždy JmenoResidence.JmenoSubzony)
/res sublist – seznam subzon
/res flags – seznam flagů
/res select cost – vypočítá, kolik bude stát vytvoření označené residence
/res padd <jmenohrace> – přidá hráče do residence, ve které aktuálně stojíte
/res pdel <jmenohrace> – odebere hráče z residence, ve které aktuálně stojíte

Komentáře nejsou povolené.