Pets – Peti

Na serveru je možnost mít Pets, tedy ochočené moby. Peta můžete v danou chvíli mít vždy jen jednoho, pokud si jej uložíte tak můžete vyvolat jiného.

Hráči v současné době mohou mít pety 2, VIP jich může mít až 5.

Pro získání peta potřebujete běžné vodítko (ead).

Většinu mobů stačí „umlátit vodítkem“ a je váš. Vyjímkou jsou koně, u tech je třeba aby byli ochočeni (vámi), pak je stačí jednou praštit vodítkem. Iron golem jde také ochočit, za podmínky že golema sami postavíte z bloků a dýně.

Příkazy

PříkazFunkce
/petcallpřivolá/vyvolá vašeho Peta
/petsa, /petsendawaynechá Peta zmizet, přestane se kolem vás motat a sledovat vás
/petstoreuloží vašeho peta, aby bylo možné ulovit jiného
/pswitchvýběr z vašich uložených mobů
/petname jmenopojmenuje vašeho aktivního peta (VIP může pro pojmenování použít i barevné kódy)
/petinfozobrazí info o vašem petovi, včetně informace čím jej krmit (přece chudáka nenecháte umřít hlady)
/petchooseskilltree, /pcst volba skilltree aktivního peta, ovlivnujě jeho chování a schopnosti (např. Ride vás nechá řídit peta)
/pettrade <jmenohrace> <cena>Nabídne vašeho aktivního peta k prodeji danému hráči
/pettrade cancelzruší vaší nabídku prodeje peta
/pettrade accept

/pettrade reject

přijmutí nabídky ke koupi peta

odmítnutí nabídky koupě peta

/petrelease jmenopropustí peta, bude z něj opět klasický mob.

Komentáře nejsou povolené.