Může se hodit

Zde naleznete užitečné příkazy a odkazy na věci, které se týkají serveru nebo hry samotné.

Veřejné Warpy

 • /spawn = portne Vás na spawn point celého serveru
 • /warp list = seznam Vámi dostupných warpů
 • /warp cube = portne Vás na spawn point celého serveru (případná náhrada za /spawn)
 • /warp shop = serverový obchůdek
 • /warp kasino = teleport do místnosti kasína, kde se dají získat zajímavé věci
 • /warp extra = recept na unikátní nástroje z „dračích šupin“ (dragon scale) a netherite armoru, také je zde Obchodníček, který Vám výměnou za bedrock může poskytnout velmi zajímavé předměty (například některé spawnery a dračí šupiny)
 • /warp farma = ovečky na vlnu (stříhat), kravičky na maso a kůži
 • /warp doly = serverové doly pro základní materiál
 • /warp end = teleport do End světa
 • /warp endtrap = další serverová XP trapka 

Aktuálně nejsou do nové mapy přesunuty následující porty

 • /warp pvp = Player vs Player (hráč proti hráči) mapka
 • /warp pvp1 = další Player vs Player (hráč proti hráči) mapka

Užitečné příkazy

 • /vote = odkaz na stránky, kde můžete hlasovat pro náš server
 • /sethome = vytvoří home na pozici, kde stojíte
 • /sethome [název] = vytvoří další home na pozici, kde stojíte
 • /home [název] = portne Vás na daný home, pokud máte jen jeden stačí pouze /home
 • /delhome [název] = smaže daný home, pokud máte jen jeden stačí /delhome
 • /afk = tento příkaz aktivuje afk, kdy nemůžete být zraněni či zabiti; zpět se vrátíte opětovným napsáním příkazu či jinými způsoby (například: manipulací s blocky v inventáři, zprávou v chatu a jiné)
 • /vip expire = vypíše kdy končí Vaše VIP
 • /odmena = dostanete veškeré itemy, které máte za hlasování; POZOR: pokud máte plný inventář věci spadnou na zem
 • /itembox open = vyvolá okénko, kde si můžete vybrat libovolné itemy za hlasování
 • /money = vypíše Vaše momentální finanční prostředky
 • /money [nick] = vypíše finanční prostředky daného hráče
 • /pay [nick] [částka] = pošle danému hráči požadovaný obnos pokud jím disponujete
 • /baltop = vypíše seznam všech hráčů spolu s jejich finančními prostředky
 • /tpa [nick] = pošle žádost o teleport danému hráči
 • /tpaccept (/tpyes) = schváli a portne hráče na Vaši lokaci
 • /tpdeny (/tpno) = zamítne port hráče na Vaši lokaci
 • /tptoggle = nebudete dostávat žádosti o portování
 • /tell [nick] [text] = odešle soukromou zprávu danému hráči
 • /msg [nick] [text] = odešle soukromou zprávu danému hráči
 • /r = odpověď na poslední přijatou zprávu
 • /cc ping = vypíše Vaši aktuální odezvu (nejdříve 1 minutu po připojení na server)
 • /cc playtime = vypíše celkový herní čas strávený na serveru

Užitečné odkazy

Komentáře nejsou povolené.