LWC – Ochrana chestek

Na serveru je defaultně zapnutá ochrana při položení věcí a těmi jsou:

chest, furnace, dispenzer, sign, trapped_chest.

Vysvětlení jednotlivých příkazů:

/cprivate

Základní příkaz pro zamykání předmětů. Přístup mají jen povolené osoby, nejčastěji pouze ten, kdo předmět zamknul.

 • /cprivate – zamkne předmět pouze na majitele a nikdo jiný nemá přístup.

 • /cprivate Pepa – zamkne předmět a hráči s nickem Pepa povolí přístup.

 • /cprivate @Honza – zamkne předmět a hráči s nickem Honza dá práva přidávat a mazat hráče s přístupem k předmětu (administrátorká práva na předmět.)

Příkaz zamkne předmět tak, že je veřejně přístupný. Vhodné pro veřejné projekty aby nikdo nezamkl předmět na sebe a tím zabránil přístupu ostatních.

 • /cpublic – zamkne předmět

/cmodify

Modifikace seznamu přístupových práv. Práva lze přidat či odebrat a to opět i hromadně.

 • /cmodify Honza @Karel – přidá Honzu s přístupovým právem a Karla s administratorským právem.

 • /cmodify -@Honza -Karel – zápis s mínus zruší práva. Je jedno zda je použit @, práva se zruší v obou případech.

/cremove

Zruší zamčení předmětu. Může provést jen vlastník předmětu.

 • /cremove – zruší uzamčení předmětu.

 • Po zadání tohoto příkazu je nutné na daný předmět kliknout!

/cpassword

Zamkne předměty na heslo. Použítí najde u skupinových projektů, kde je třeba přístup mnoha lidí.

 • /cpassword heslo – zamkne předmět na heslo.

/cunlock

Pokud něco uzamkneme na heslo pomocí /cpassword, mužeme to odemknout tímto příkazem.

 • /cunlock heslo – zamkne předmět na heslo

Postup odemykání – klikneme na předmět, jež chceme zpřístupnit; zadáme příkaz se spravným heslem; pokud bylo heslo správné oznámí se nám v chatu zpráva o odemčení a předmět je přístupný.

/cinfo

Potřebujete zjistit kdo si to zamknul truhlu na vašem pozemku? Pak hledáte tento příkaz.

 • /cinfo – po kliknutí na předmět se ukáže jeho vlastník, pokud jste vlastníkem vy, zobrazí se i seznam lidí s přístupovými právy.

/climits

Zobrazí počet vámi uzamčených předmětů.

 • /climits – po zadání zobrazí např. 150/unlimited, to znamená, že právě vlastníte 150 předmětů a limit na zamykání předmětů je nekonečno.

/cpersist

Vhodné při práci s mnoha předměty, kde používáte opakující se příkaz.

 • /cpersist – zapne/vypne permanentní režim pro zadávaný příkaz

Pokud je tento příkaz zapnut a zadáme například /cprivate, můžeme pak zamykat předměty neomezeně pouhým klikáním. Pro zrušení tohoto příkazu napíšeme znovu /cpersist (po zrušení zůstane příkaz aktivní ještě na jedno použití).

Komentáře nejsou povolené.