Pravidla

Pravidla slouží k udržení pořádku, řešení případných problémů a vymezení hranic jak pro hráče, tak pro členy A-Teamu. Tyto pravidla je povinné dodržovat a respektovat. Neuposlechnutí pravidel a/nebo jejich obcházení za účelem poškození hráče, nebo serveru samotného nebude tolerováno. Za takové prohřešky hrozí trest. Každý hráč, jenž hraje na serveru, je povinen se seznámit s těmito pravidly a vstoupit do hry (připojit se na server) pouze pokud s nimi souhlasí a v plném rozsahu je pochopil! (V opačném případě nás kontaktuje.)

Samotná pravidla se pak skládají z mnoha částí a jejich bodů, které popisují a vymezují, co je zakázáno (případně co je povinné):

1.) Dodržování platných zákonů České Republiky

2.) Objekty hráče (majetek)

 • Je zakázáno cíleně ničit a vykrádat objekty jiných hráčů.
 • Všechny objekty pod residencí jsou vlastnictvím majitele, který rozhoduje o správě majetku kde je uveden. Tento majetek je povinné respektovat a zařídit se tak, aby vaše stavba nezasahovala a NEOMEZOVALA stavby někoho jiného.
 • Je zakázáno stavět stavby/znaky urážejícího, pohoršujícího či rasisticky zaměřeného charakteru.
 • Je zakázáno stavět sloupy o velikosti 1×1 a taktéž i neoznačené díry ve stejné velikosti.
 • Je zakázáno stavět RS cyklické obvody (tzv. blikačky).
 • Administrátor podle uvážení může stavby smazat nebo přesunout!
 • Na serveru je protektorovací plugin (residence). Stavby, které nejsou v residenci jsou ohroženy griefem. Poškozený hráč je povinen nahlásit grief členovi A-Teamu, který zjedná nápravu. Člen A-Teamu má plné právo stavbu přesunout, pokud zasahuje do objektu jiného hráče bez předchozí domluvy majitele stavby.
 • Administrátor má právo jakkoliv upravit, případně smazat residenci hráče, který si odpykává trest za svůj prohřešek v podobě banu.

3.) Přezdívky (nicky) a chat

 • Je přísně zakázáno šířit jakoukoliv reklamu/propagaci na jiný/konkurenční server!!!
 • Je přísně zakázáno se připojovat na nick Administrátorů!
 • Každý hráč je povinen při registraci zadat dostatečně bezpečné heslo a své heslo nikomu neprozrazovat!
 • Je zakázáno se připojovat pod jiným než svým nickem.
 • Je zakázáno vlastnit a používat více jak pět nicků.
 • Je zakázáno zvolit nick který má urážlivý, rasisticky zaměřený nebo jinak vulgární charakter.
 • Je zakázáno psát do chatu urážlivě, rasisticky nebo jinak vulgárně.
 • Je zakázáno spamovat (opakovaně psát dokola jeden stejný nebo výrazně podobný text, či například text písně). Taktéž i používat CapsLock.

4.) Vymezení práv jednotlivých herních tříd

 • Administrátor má vždy poslední a resolutní rozhodnutí, které je povinné uposlechnout!
 • Administrátora žádejte pouze v nutných případech, které závažně ovlivňují/narušují hru.
 • Žádného člena A-Teamu nežádejte o poskytnutí výhod nebo změnu herních prvků (den/noc, bloky, teleport a věci).
 • GM (Gamemaster) jsou lidé s vysokou prioritou a rozšířenou působností, zastupují administrátora a udělují vysoké tresty či rozhodují ve sporech či důležitých situacích.
 • Pro běžné otázky ohledně hry využijte v první řadě webové stránky, wikipedii a až po té kontaktujte členy A-Teamu. V opačném případě vám nemusí byt vyhověno.
 • Pokud se účastníte eventu, respektujte pokyny člena A-Teamu.
 • VIP je člověk s vyšší prioritou, který si tuto funkci zakoupil. Má přednost před obyčejným hráčem ale pravidla pro něj platí stejně jako pro ostatní. Zakoupením VIP a ostatních produktů dobrovolně přispívá na chod serveru. Jeho příspěvek nelze reklamovat, či jakkoliv vymáhat zpět.
 • Hráč je člověk který zde musí dodržovat pravidla jako ostatní. Jeho právem je využívat povolené prvky hry, je chráněn pravidly a má možnost zde hrát zadarmo (bez příspěvků).

5.) Hra, server a ostatní

 • Je přísně zakázáno používat jakýkoliv zvýhodňující program (například: X-Ray, speed hack apod.).
 • Je zakázáno zneužívat chyb hry (tzv. bugů). Je povinné okamžitě nahlásit jakoukoliv herní chybu (bug) ve hře samotné, online členovi A-teamu, prostřednictvím Discord chatu nebo na serverový e-mail členovi A-Teamu.
 • Zneužití bugu může být potrestáno vyšším stupněm trestu. Snaha poškodit server nebo jeho poškození může vést k razantním krokům.
 • Provozovatelé mají právo tyto pravidla kdykoliv změnit a je povinností každého hráče pravidla pravidelně sledovat a řídit se dle nich!

6.) Používat rozum

 • Ano, je to bohužel nutné zdůraznit i v pravidlech!

7.) Tresty

Trest je úkon, který následuje po, nebo případně před porušením (viditelná snaha porušit) pravidel. Tresty jsou rozděleny podle závažnosti porušení pravidel. Jejich základní třídy jsou:

 • Napomenutí člena A-Teamu.
 • Mute (znemožnění příspěvku na chat)
 • Kick (vyhození ze serveru)
 • TEMPBAN – Nick/IP (dočasné zakázané připojení na server buď pod určitým nickem nebo IP adresou)
 • PERMBAN – Nick/IP (permanentně zakázané připojení na server buď pod určitým nickem nebo IP adresou)
 • BAN a vyšší stupeň trestu může udělit pouze Administrátor a GM. A to i na členy VIP při snaze poškodit server a jeho chod.
 • U trvalého trestu (jako je PERMABAN) nebo dlouhodobějšího (TEMPBAN) můžete požádat člena A-Teamu o jeho zrušení či zkrácení. O přání zrušení či zkrácení trestu informujte na Discord chatu nebo pomocí serverového e-mailu členovi A-Teamu. Žádost posílejte pouze tomu členovi A-Teamu, který Vám trest udělil, v krajním případě jednomu z administrátorů serveru. Žádosti může, ale nemusí být vyhověno.

Komentáře nejsou povolené.