Shops – Obchody

Postup vytvoření obchodu

 1. Položit bednu
 2. Vzít prodávaný item (věc) do ruky
 3. Zadat příkaz /shop create <mnozstvi> <prodejni cena> <vykupni cena>
  1. Viz. příklad níže
 4. Klik na bendu pravým tlačítkem
 5. Naplnit bednu daným itemem

Příklad 1:
Chci prodávat položku po 16 kusech, 16 kusů chcete prodávat za 1024 CMs a nechcete ji vykupovat:
/shop create 16 1024 0

Příklad 2:
Chci prodávat položku po 16 kusech, 16 kusů chcete prodávat za 1024 CMs a vykupovat za 512 CMs:
/shop create 16 1024 512

Obchod je připraven a hráči mohou nakupovat – pokud je v bedně dostatek prodávaného materiálu.

Pro zjištění cen se stačí přiblížit k truhle, hologram nad bednou vám zobrazí ceny pro nákup a prodej. Pokud není zobrazena cena pro prodej, předmět se prodat nedá. A opačně, pokud se nezobrazí cena pro nákup, předmět se koupit nedá.

Pro koupi materiálu z obchodu hráč musí mít dostatek peněz – poté stačí kliknout pravým tlačítkem na obchod.
Pokud hráč bude chtít prodat materiál, kliká levým tlačítkem.

Tipy a triky

Pokud materiál chcete jen prodávat, nastavte výkupní cenu na 0.
Pokud chcete materiál naopak jen vykupovat, nastavte prodejní cenu na 0.

Pokud vykupujete materiál, peníze vám budou strženy z účtu automaticky. Doporučujeme bednu s výkupem zaplnit jiným materiálem a omezit tak maximální počet itemů, které může „obchod“ koupit. Předejdete tím situaci, kdy vám někdo prodá celou bednu materiálu a vyluxuje vám tím účet.

Shop list a hodnocení obchodů

Příkaz /res shop list zobrazí seznam obchodů na serveru.

Postup pro přidaní vašeho obchodu na výše uvedený seznam si stoupněte do residence vašeho obchodu a použijte příkaz /res set shop true. Alternativně – můžete stát kdekoliv a použít /res set <jmenoresky> shop true. Pro odebrání obchodu použijte předchozí příkaz s parametrem false místo true.

Obchody můžete hodnotit pomocí příkazu /res shop like <hodnoceni> – kde hodnoceni je číslo od 0 do 10, podle toho jak se vám obchod líbí. Hodnocení svého obchodu si můžete zobrazit pomocí /res shop likes <jmenoresky> nebo stát v residenci a použít /res shop likes. Předchozí hodnocení můžete změnit opětovným použitím příkazu.

Zrušení obchodu

Pro zrušení obchodu použijte /shop remove a klikněte pravým tlačítkem na bednu.

Rychlý přehled výše uvedených příkazů

 • /shop create <mnozstvi> <prodejni cena> <vykupni cena>
 • /res shop list
 • /res set shop true
 • /res set <jmenoresky> shop true
 • /res set shop false
 • /res set <jmenoresky> shop false
 • /res shop like <hodnoceni>
 • /res shop likes
 • /res shop likes <jmenoresky>
 • /shop remove
Both comments and pings are currently closed.

Komentáře nejsou povolené.