Může se hodit

Zde naleznete užitečné příkazy a odkazy na věci, které se týkají serveru nebo hry samotné.

Veřejné Warpy

Portal do Pekla (Nether) je na povrchu spawnu. Pro zkrácení cesty můžete použít příkaz /warp w1 a pak jít jen rovně. 🙂

 • /spawn = portne Vás na spawn point celého serveru
 • /warp list = seznam Vámi dostupných warpů
 • /warp cube = portne Vás na spawn point celého serveru (případná náhrada za /spawn)
 • /warp w1 = horní brána spawnu a s ní spojený vstup do světa
 • /warp shop = serverový obchůdek
 • /warp kasino = teleport do místnosti kasína, kde se dají získat zajímavé věci
 • /warp extra = recept na unikátní nástroje z „dračích šupin“ (dragon scale), také je zde Obchodníček, který Vám výměnou za bedrock může poskytnout velmi zajímavé itemy (například některé spawnery a dračí šupiny)
 • /warp enchant = serverová enchant místnost
 • /warp doly = serverové doly (sand, terracotta, stone, logs, clay, dirt)
 • /warp spider = serverová XP trapka
 • /warp end = teleport do End světa
 • /warp endtrap = další serverová XP trapka 
 • /warp pvp = Player vs Player (hráč proti hráči) mapka
 • /warp pvp1 = další Player vs Player (hráč proti hráči) mapka

Užitečné příkazy

 • /vip expire = vypíše kdy končí Vaše VIP
 • /odmena = dostanete veškeré itemy, které máte za hlasování; POZOR: pokud máte plný inventář věci spadnou na zem
 • /itembox open = vyvolá okénko, kde si můžete vybrat libovolné itemy za hlasování
 • /money = vypíše Vaše momentální finanční prostředky
 • /money [nick] = vypíše finanční prostředky daného hráče
 • /pay [nick] [částka] = pošle danému hráči požadovaný obnos pokud jím disponujete
 • /baltop = vypíše seznam všech hráčů spolu s jejich finančními prostředky
 • /tpa [nick] = pošle žádost o teleport danému hráči
 • /tpaccept (/tpyes) = schváli a portne hráče na Vaši lokaci
 • /tpdeny (/tpno) = zamítne port hráče na Vaši lokaci
 • /tp toggle = nebudete dostávat žádosti o portování
 • /tell [nick] [text] = odešle soukromou zprávu danému hráči
 • /msg [nick] [text] = odešle soukromou zprávu danému hráči
 • /r = odpověď na poslední přijatou zprávu
 • /cc ping = vypíše Vaši aktuální odezvu (nejdříve 1 minutu po připojení na server)
 • /cc playtime = vypíše celkový herní čas strávený na serveru

Užitečné odkazy

Komentáře nejsou povolené.