Pravidla

Pravidla slouží k udržení pořádku, řešení případných problémů a vymezení hranic jak pro hráče, tak pro členy server týmu. Tyto pravidla je povinné dodržovat a respektovat. Neuposlechnutí pravidel a jejich obcházení za účelem poškození hráče, nebo serveru samotného, pak nebude tolerováno a hrozí trest. Každý hráč, jenž hraje na serveru, je povinen se seznámit s těmito pravidly a vstoupit do hry (připojit se na server) pouze pokud s nimi souhlasí a v plném rozsahu je pochopil!
(V opačném případě nás kontaktuje)
Samotná pravidla se pak skládají z mnoha částí a jejich bodů, které popisují a vymezují, co je zakázáno (případně povinné):

1.) Objekty hráče (majetek)

 • Je zakázáno cíleně ničit a vykrádat objekty jiných hráčů.
 • Všechny objekty pod residencí jsou vlastnictvím majitele, který rozhoduje o správě majetku kde je uveden. Tento majetek je povinné respektovat a zařídit se tak, aby vaše stavba nezasahovala a NEOMEZOVALA stavby někoho jiného.
 • Je zakázáno stavět stavby/znaky urážejícího, pohoršujícího či rasisticky zaměřeného charakteru.
 • Je zakázáno stavět sloupy o velikosti 1×1 a taktéž i neoznačené díry ve stejné velikosti.
 • Je zakázáno stavět RS cyklické obvody (tzv. blikačky)
 • Administrátor podle uvážení muže stavby smazat nebo přesunout!
 • Na serveru je protektorovací plugin (residence). Stavby, které nejsou v residenci jsou ohroženy griefem. Poškozený hráč je povinen nahlásit grief administrátorovi/GM‘, který sjedná náhradu. Administrátor má plné právo stavbu přesunout, pokud zasahuje do objektu jiného hráče bez předchozí domluvy majitele stavby.
 • Administrátor má též právo jakkoliv upravit, případně smazat residenci hráče, který si odpykává trest za svůj prohřešek v podobě banu.

2.) Přezdívky (nicky) a chat

 • Je přísně zakázáno šířit jakoukoliv reklamu/propagaci na jiný/konkurenční server!!!
 • Je přísně zakázáno se připojovat na nick Administrátorů!
 • Každý hráč je povinen při registraci zadat dostatečně bezpečné heslo a své heslo nikomu neprozrazovat!
 • Je zakázáno se připojovat pod jiným než svým nickem.
 • Je zakázáno vlastnit a používat více jak pět nicků.
 • Je zakázáno zvolit nick který má urážlivý, rasisticky zaměřený nebo jinak vulgární charakter.
 • Je zakázáno psát do chatu urážlivě, rasisticky nebo jinak vulgárně.
 • Je zakázáno spamovat (opakovaně psát dokola jeden stejný nebo výrazně podobný text). Taktéž i používat CapsLock.

3.) Vymezení práv jednotlivých herních tříd

 • Administrátor má vždy poslední a resolutní rozhodnutí, které je povinné uposlechnout!
 • Administrátora žádejte pouze v nutných případech, které závažně ovlivňují/narušují hru.
 • Administrátora ,ani GM nežádejte o poskytnutí výhod nebo změnu herních prvků (den/noc, bloky, teleport a věci).
 • GM (Gamemaster) jsou lidé s vysokou prioritou a rozšířenou působností, zastupují administrátora a udělují vysoké tresty či rozhodují ve sporech či důležitých situacích.
 • Pro běžné otázky ohledně hry využijte v první řadě webové stránky, fórum a až po té kontaktujte lidi z týmu. V opačném případě vám nemusí byt vyhověno.
 • Pokud se účastníte eventu, respektujte pokyny Administrátora,GM.
 • VIP je člověk s vyšší prioritou, který si tuto funkci zakoupil. Má přednost před obyčejným hráčem ale pravidla pro něj platí stejně jako pro ostatní.Zakoupením VIP a ostatních produktů dobrovolně přispívá na chod serveru. Jeho příspěvek nelze reklamovat,či jakkoliv vymáhat zpět.
 • Obyčejný hráč je člověk který zde musí dodržovat pravidla jako ostatní. Jeho právem je využívat povolené prvky hry, je chráněn pravidly a má možnost zde hrát zadarmo (bez příspěvků).

4.) Hra, server a ostatní

 • Je přísně zakázáno používat jakýkoliv zvýhodňující program (př.: X-Ray, speed hack apod.)
 • Je zakázáno zneužívat chyb hry (tzv. bugu).
 • Je povinné okamžitě nahlásit jakoukoliv chybu ve hře (bug) na fórum nebo online administrátorovi.
 • Zneužití bugu může být potrestáno vyšším stupněm trestu. Snaha poškodit server nebo jeho poškození může vést k razantním krokům.
 • Provozovatelé mají právo tyto pravidla kdykoliv změnit a povinností hráče je pravidelně pravidla sledovat a řídit se dle nich!

5.) Tresty

 • Trest je úkon, který následuje po, nebo případně před porušením (viditelná snaha porušit) pravidel. Tresty jsou rozděleny podle závažnosti porušení pravidel. Jejich základní třídy jsou:
 • Napomenutí administrátora (případně člena server týmu)
 • Mute (znemožnění příspěvku na chat)
 • Kick (vyhození ze serveru)
 • BAN – Nick/IP (dočasné zakázané připojení na server buď pod určitým nickem nebo IP adresou)
 • PermaBAN – Nick/IP (permanentně zakázané připojení na server buď pod určitým nickem nebo IP adresou)
 • BAN a vyšší stupeň trestu může udělit pouze Administrátor a GM. A to i na členy VIP při snaze závažně poškodit server a jeho chod.
 • U trvalého trestu (jako je PermaBAN) nebo dlouhodobějšího (dočasný BAN) můžete požádat administrátora serveru o zrušení trestu na fóru v sekci „Žádost o unBAN“ (nikdy ne přes komunikační programy jako ICQ, Skype, nebo i E-Mail. Žádosti může, ale nemusí být vyhověno.)

Komentáře nejsou povolené.